Gebruik van cookies op studentenlerenstuderen

Het grootste deel van studentenlerenstuderen.nl functioneert zonder cookies. Op studentenlerenstuderen.nl worden echter 2 belangrijke web diensten van Google gebruikt die met cookies werken:

  1. Google Adsense: een advertentie service waarmee site eigenaren een inkomen uit door Google georganiseerde advertenties kunnen genereren.
  2. Google Analytics: een rapportage en analyse service waarmee het gebruik van websites bestudeerd kan worden. Het gaat dan om algemene, niet aan personen te relateren gegevens zoals welke pagina’s hoe vaak bekeken worden, hoe vaak er tussen types pagina wordt doorgeklikt, etcetera.

Deze 2 Google diensten gebruiken cookies en daarmee gebruikt studentenlerenstuderen ook cookies.

Mogelijke cookie instellingen

Omdat er voor studentenlerenstuderen alleen cookies van Google gebruikt worden gelden de advertentie-instellingen van Google automatisch voor studentenlerenstuderen. Zie eventueel “Afmelden voor personalisatie van advertenties” op de pagina met informatie over de wijze waarop Google AdSense cookies gebruikt.

De meeste websites gebruiken veel verschillende adverterende partijen met verschillende cookies. Dit kun je zien aan het ads.txt bestand op de website(s).

Waar komt de term cookie vandaan?

De naam komt van het idee dat internet cookies op ‘magic cookies’ lijken. Dit omdat je aan het computer bestand dat we cookie noemen niet gelijk kunt zien wat erin zit. Net zoals bij ‘magic cookies’ (ook wel ‘fortune cookies’ genoemd) waarbij er een boodschap in het koekje verstopt zit.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine databestanden die op het apparaat (telefoon, tablet of computer) van de gebruiker worden opgeslagen. Sites sturen deze bestanden naar je browser (het programma waarmee je deze pagina-, en internet pagina’s in het algemeen-, leest zoals bijvoorbeeld InternetExplorer, Edge, Chrome, Firefox of Safari). Op deze manier kunnen reclames op je eerdere online activiteiten afgestemd worden. Ook worden cookies gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden.

De cookies op studentenlerenstuderen.nl bevatten informatie die door de diensten van Google gebruikt worden. Zo kan het bijvoorbeeld dat je reclame op studentenlerenstuderen.nl ziet die te maken heeft met een onderwerp waar je eerder op internet naar gekeken hebt.

Cookies worden wel vergeleken met het kaartje dat je bij het inleveren van je jas bij de garderobe van bijvoorbeeld een museum of theater krijgt. Het garderobe kaartje zelf is waardeloos, maar het identificeert wel je jas. Een website herkent op een vergelijkbare manier een stukje data dat je tijdens een vorig bezoek meegaf.

Wat zijn de regels over cookies?

Volgens de Europese wetgeving mogen cookies door websites gebruikt worden als de gebruikers hierover geïnformeerd worden en met het gebruik akkoord gaan. Ook volgens het beleid inzake gebruikerstoestemming in de Europese Unie van Google is het verplicht om gebruikers te informeren dat- en op welke wijze- cookies gebruikt worden.

Daarom wordt op studentenlerenstuderen een melding weergegeven dat cookies gebruikt worden. Deze melding is eenvoudig gemaakt met de hulp van “Cookie Consent”, “de populairste oplossing voor de EU cookie wetgeving”. Je ziet de melding totdat je op “akkoord” klikt. Je akkoord om de cookies te gebruiken wordt gelijk in een cookie opgeslagen 🙂 Dankzij dit cookie weet het script van Cookie Consent dat je op ok hebt geklikt voor de website studentenlerenstuderen. Hierdoor krijg je de cookie melding niet nogmaals zolang dit cookie op je apparaat staat.

Zie ook deze website met meer uitleg over het gebruik van cookies door websites en apps.